Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  หมวด  ข่าวสารและกิจกรรม   วันที่ประกาศ  12-10-2565

     วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.  2565 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยรองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์  รองอธิการบดีด้านนโยบายและวางแผนหน่วยงาน เป็นประธาน โดยเชิญผู้บริหารและบุคลากร ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี และเจ้าหน้าที่ด้านงานแผนและงบประมาณ เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โดยตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ซึ่งภายใต้แผนการดำเนินงานได้กำหนด ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และงบประมาณเพื่อ เป็นกลไกการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล ตามภารกิจ เพื่อเป็นการถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติและหน่วยงานนำไปปฏิบัติงานอย่างมี แบบแผน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้ความเห็นชอบ

 

       

 

      

 

      

 

      

 

       ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวสารและกิจกรรม
  การประชุมณะกรรมการกำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานและประเมินคุณภาพการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566  
  คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมมือจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Sustainable Community Development)  
  กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 
  พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  กิจกรรม Big Cleaning Day กองนโยบายและแผน 
     คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
     คู่มือการใช้งาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

     การจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ผ่านระบบ KTB Corporate Online มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     การจ่ายเงินงบประมาณรายได้ ผ่านระบบ KTB Corporate Online มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     คู่มือการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร เพื่อจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     คู่มือการใช้งานโปรแกรม 3 มิติ
     คู่มือการใช้งานโปรแกรม 3 มิติ

     รายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2565
     รายงานผลการดาเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2565ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

กองนโยบายและแผน
62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองนโยบายและแผน