คู่มือตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565       แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565       แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ ง.8)       แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        รายงานประจำปี 2564       รายงานประจำปี 2563     
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ
จัดเรียงกระทู้ตาม :
  ประเภทกระทู้   มุมจัดการด้านความรู้    
   ค้นหากระทู้ :
แสดงข้อมูลหัวข้อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ วันที่ตั้งกระทู้ ความเห็น เข้าชม โพสต์ล่าสุด
ขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูล หัวข้อกระทู้ : ในระบบ !!!
มีข้อมูลทั้งหมด  0  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/0

1
คำชี้แจง Icon แสดงผล         =  กระทู้ที่ตอบแล้ว      =  กระทู้ที่ยังไม่ตอบ
_COPYRIGHT จัดทำโดย _FOOTER