คู่มือตัวชี้วัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565       แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2565       แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ ง.8)       แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566       การถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566        รายงานประจำปี 2564       รายงานประจำปี 2563     
 กระดานสนทนา _HEAD
 หน้าหลักเว็บไซต์ _HEAD


กระดานสนทนา


สมัครสมาชิก


เข้าสู่ระบบ
   ค้นหาประเภทกระทู้ :  
 แสดงข้อมูลประเภทกระทู้ จำนวนกระทู้ โพสต์ทั้งหมด  โพสต์ล่าสุด
 มุมจัดการด้านความรู้ 0 0 -
 ประชาชนทั่วไป 0 0 -
 บุคลากร 0 0 -
Username :   Password :   [ ลืมรหัสผ่าน ]
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
คำชี้แจง Icon แสดงผล         =  มีกระทู้แล้ว      =  ยังไม่มีกระทู้
_COPYRIGHT จัดทำโดย _FOOTER